[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
23/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศระยะเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565

-


23/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธฺ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านต๊ำ

-


23/ธ.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณี

ณ ห้องประชุมชุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


22/ธ.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
มอบหนังสือเพื่อพัฒนาด้านสื่อการเรียนการสอนให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านต๊ำ

นำโดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ


20/ธ.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมทีมสหวิชาชีพเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางแก้ไขปัญหาเป็นรายกรณีพื้นที่

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


20/ธ.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม

หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


20/ธ.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่ หมู่ที่ 6 มอบเงินแก่เด็กและครอบครัว

ณ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


17/ธ.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


17/ธ.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม. 1 , 13

หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต๊ำ


17/ธ.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำประจำเดือนธันวาคม 2564

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


16/ธ.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฯ(อบรมทำซาลาเปา ขนมจีบ)

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


15/ธ.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่ติดตามการจ้างติดตั้งการ์ดเรล ข้างถนนสาย 1127 หมู่ที่ 2

ข้างถนนสาย 1127 บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ


13/ธ.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


13/ธ.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


9/ธ.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปปลานิล (คุกกี้ปลา,ปลาส้มฟัก)

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


8/ธ.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน แปรรูปปลา

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


7/ธ.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


1/ธ.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 , 5 , 6 , 9

หมู่ที่ 2 , 5 , 6 , 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา


1/ธ.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

ณ ปากทางเข้าบ้านท่าเรือ หมู่ที่ 13 ไปจนถึง บ้านต๊ำดอนมูล หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ


30/พ.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 9,11

หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำกำลังแสดงหน้า : 1/74 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.