[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
15/ต.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ

ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาตำบลบ้านต๊ำ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ


15/ต.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคัดเลือกประธานและเลขานุการ คกก.ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


14/ต.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปี2565

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


14/ต.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ลงพื้นที่สำรวจแหล่งกักเก็บน้ำของตำบลบ้านต๊ำ

ร่วมกับผู้แทนเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำ จังหวัดพะเยา


14/ต.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2565

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ


11/ต.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในหอพักหญิงสถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค

ณ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (วิทยาลัยซีเทค)


8/ต.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2564

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


5/ต.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4

-


5/ต.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ต้นแบบ พร้อมแนวทางจัดทำแผน

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


1/ต.ค./2564 : ข่าวกิจกรรม
สสส.เข้าพบเพื่อเตรียมการศึกษาดูงาน

เพื่อเตรียมการศึกษาดูงานโชว์ แชร์ เชื่อม ภาคเหนือ (จังหวัดพะเยา) ร่วมกับศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา


30/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ

ร่วมกับ นายทนงเกียรติ สิงห์แก้ว ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ


23/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


23/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ประชาชนตำบลบ้านต๊ำเข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด - 19

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


22/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เรียนดี ตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง ตำบลบ้านต๊ำ


21/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่สำรวจถนน หมู่ที่ 1

ณ บ้านห้วยเคียนเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ


21/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำรับมอบน้ำดื่มจาก “คลินิกเวชกรรมหมอทิพวรรณ”

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


21/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2564

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


17/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ตามวิถีแห่งความพอเพียง

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


16/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมตรวจรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


16/ก.ย./2564 : ข่าวกิจกรรม
ร่วมพิธีแห่เครื่องสักการะ ในพิธีบวงสรวงสมโภชสะดือเมืองภูกามยาว

ณ ลานสะดือเมืองภูกามยาว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยากำลังแสดงหน้า : 1/70 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.