[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
4/ส.ค./2563 : Feed Facebook
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

-


4/ส.ค./2563 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

-


4/ส.ค./2563 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

-


4/ส.ค./2563 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563

-


31/ก.ค./2563 : คำสั่ง-ประกาศสภาเทศบาล
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

-


3/ส.ค./2563 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมนเตาเผาป่าสุสานพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ หมู่ที่ 11ม7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-


31/ก.ค./2563 : Feed Facebook
โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


31/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ-เรื่อง-รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

-


30/ก.ค./2563 : Feed Facebook
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2563

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


30/ก.ค./2563 : Feed Facebook
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2563

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


29/ก.ค./2563 : Feed Facebook
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

ณ ซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ ด้านหน้าศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา


29/ก.ค./2563 : Feed Facebook
ร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกและป้องกันไฟป่าจังหวัดพะเยา

ณ ป่าชุมชนบ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ


29/ก.ค./2563 : Feed Facebook
ปิดโครงการฯ และมอบใบประกาศให้แก่จิตอาสาภัยพิบัติ รุ่นที่ 2

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


29/ก.ค./2563 : Feed Facebook
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำมอบเงินอุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)

มอบเงินอุดหนุนให้กับศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)


29/ก.ค./2563 : Feed Facebook
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านต๊ำ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


23/ก.ค./2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

-


23/ก.ค./2563 : Feed Facebook
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านบทบาทภาวะผู้นำ บุคลิกภาพผู้นำฯ

ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา


22/ก.ค./2563 : Feed Facebook
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี2563

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


21/ก.ค./2563 : Feed Facebook
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.รุ่นที่ 2

โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


20/ก.ค./2563 : Feed Facebook
โครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้พิการ

ได้มอบหมายให้ นายเกษม อินยศ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจสุขภาพผู้พิการกำลังแสดงหน้า : 1/50 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th