เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

แผนการดำเนินงาน

1. แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2  PDF , DOC) , (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558
 
2.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค 66)
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (ต.ค.64-มี.ค 65)
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (ต.ค.63-มี.ค 64)
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (ต.ค.62-มี.ค 63)
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (ต.ค.61-มี.ค 62)
 
 
3.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2565
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561


 
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com