เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ

1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1),(เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง / แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558
 
2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2561


 
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com