เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

ช่องทางการติดต่อ

 
สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
ที่อยู่ : เลขที่ 5 หมู่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์/โทรสาร : 054-888345-6
เว็บไซต์ : www.bantamlocal.go.th
Facebook : Bantam Subdistrict Municipality
Email : bantamlocal511@gmail.com

 

footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com