เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2567 - 2569) (ปีงบประมาณ 2567) (PDF) , (DOC)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564 - 2566) (ปีงบประมาณ 2564) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) , (ปรับปรุงครั้งที่ 2)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563) (ปีงบประมาณ 2561) , (ปรับปรุงครั้งที่ 1)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560) (ปีงบประมาณ 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2558 - 2560) (ปีงบประมาณ 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557) (6 กุมภาพันธ์ 2555)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555 - 2557) (1 ตุลาคม 2554)


 
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com