เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 (9 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นายวัฒนพงค์ ถิรภัทรไพบูลย์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบจ.พะเยา นายอัฒฑชัย เอื้อหยิ่งศักดิ์ ปลัดอำเภอเมืองพะเยา นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม นายพิจิตร อ้อยลี นายกเทศมนตรีตำบลท่าจำปี นายสมชาย จินะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสันป่าม่วง นายสมพิศ หวานใจ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายเนียม โคแพร่ เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรลภัส แก้วศรีทอง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รับผิดชอบตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล ที่ทำการตำรวจตำบลบ้านต๊ำ อสม. แม่บ้าน อปพร. ชมรมผู้สูงอายุ และประชาชน ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เพื่อสุขภาพ เด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลบ้านต๊ำ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยมี นายเดชศรี ธิวงค์ ส.อบจ.อำเภอเมืองพะเยา เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฯ ในการนี้ นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา ได้เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลท้องที่ท้องถิ่น และเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฯ ณ โรงเรียนบ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 132

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม