เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 (PDFExcel)
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559

 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
 


 
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345 โทรสาร. 0 5488 8345
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 054-888456
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, 5saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com