เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (25 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางณภัค สร้อยนาค ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่อยู่ริมลำห้วยแม่ต๊ำ ทั้งสองฝั่งเริ่มตั้งแต่หมู่ที่ 7,11,6,12,5,4,3,2 ตำบลบ้านต๊ำ และการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2567) เพิ่มเติมครั้งที่5/2567 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 96

ภาพกิจกรรมรวม