เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 (26 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 09.15 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และอาสามัครสาธารณสุขตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ตัวแทนอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ติดคน โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า ได้ตระหนักถึงความร้ายแรงของโรคพิษสุนัขบ้า และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้รับทราบข้อมูลวิธีการฉีดยาให้กับสุนัขและแมวอย่างถูกวิธี และได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 154

ภาพกิจกรรมรวม