[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
 
17/ก.ย./2564
กิจกรรมชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ตามวิถีแห่งความพอเพียง

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

16/ก.ย./2564
ร่วมตรวจรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

16/ก.ย./2564
ร่วมพิธีแห่เครื่องสักการะ ในพิธีบวงสรวงสมโภชสะดือเมืองภูกามยาว

ณ ลานสะดือเมืองภูกามยาว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

15/ก.ย./2564
กิจกรรมปลูกฟ้าทะลายโจร สู้ภัย โควิด – 19

ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

10/ก.ย./2564
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 8/64

เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2564

10/ก.ย./2564
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 8/64

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

9/ก.ย./2564
มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่แยกกักตัวอยู่ที่บ้าน ม.1,2

ณ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

3/ก.ย./2564
ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านต๊ำ เพื่อพิจารณาทุนฯ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

2/ก.ย./2564
กิจกรรม "เชิญชวนคนตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19"

ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

1/ก.ย./2564
รับมอบน้ำดื่มจาก “บริษัทนิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด”

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


ประกาศ (แบบ สด.38) ผู้ประกาศ:admin


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 - 3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อนกระจงสูง โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อน 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัย สามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
ประกาศกำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำครั้งแรก
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัย สามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564
ประกาศกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565
ประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำครั้งแรก
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
ประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563

หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00006 : กติการการใช้งาน (848/0)
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
15 มิ.ย. 2559 : 11:06
00135 : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(208/0)
กกพ.มทบ.16
8 ม.ค. 2564 : 11:39 More Gallery....    

กิจกรรมชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ตามวิถีแห่งความพอเพียง
( 18/ก.ย./2564 )

-


ร่วมตรวจรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1
( 18/ก.ย./2564 )

-


ร่วมพิธีแห่เครื่องสักการะ ในพิธีบวงสรวงสมโภชสะดือเมืองภูกามยาว
( 18/ก.ย./2564 )

-


กิจกรรมปลูกฟ้าทะลายโจร สู้ภัย โควิด – 19
( 18/ก.ย./2564 )

-


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 8/64
( 10/ก.ย./2564 )

-


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 8/64
( 10/ก.ย./2564 )

-


ประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลบ้านต๊ำ เพื่อพิจารณาทุนฯ
( 7/ก.ย./2564 )

-


กิจกรรม "เชิญชวนคนตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19"
( 2/ก.ย./2564 )

-


ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2564
( 29/ส.ค./2564 )

-


นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ลงพื้นที่ติดตามโครงการในตำบลบ้านต๊ำ
( 23/ส.ค./2564 )

-


ประชุมสรุปโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตำบลบ้านต๊ำ
( 20/ส.ค./2564 )

-


ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี2564
( 13/ส.ค./2564 )

-

[Total 237 Gallery]


 
 


ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.