[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
 
9/ก.พ./2564
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง กำหนดพื้นที่บริเวณศาลากลางจังหวัดพะเยา เป็นเขตปลอดบุหรี่

-

9/ก.พ./2564
ประกาศอุทยานแห่งชาติแม่ปืม เรื่อง ห้ามเข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปืม

(ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564)

8/ก.พ./2564
Timeline การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

8/ก.พ./2564
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564

-

5/ก.พ./2564
รับเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล และนายกเทศมนตรี

ระหว่างวันจันทร์ ที่ 8 - วันศุกร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

4/ก.พ./2564
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลวันที่พฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.30 น.

4/ก.พ./2564
ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ใช้สิทธิ "เราชนะ" ได้

4/ก.พ./2564
โครงการนิเทศงานและการตรวจติดตามการบริหารงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รับตรวจนิเทศจากคณะทำงานตรวจนิเทศติดตามการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยา

4/ก.พ./2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

4/ก.พ./2564
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมนเตาเผาป่าสุสานพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11,7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมนเตาเผาป่าสุสานพร้อมเทลานคอนกรีตเสริมเหล็ หมู่ที่ 11ม7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bdding)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามร่องยาว หมู่ที่ 9 บ้านสัน(ทดแทนของเดิม)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมือง หมู่ที่ 10 บ้านห้วยเคียน ตำบลท่าจำปี

ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
ประกาศอำเภอเมืองพะเยา เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และการกำหนดสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2563
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562

หัวข้อ (อ่าน/ตอบ)
โดย
วันที่
00006 : กติการการใช้งาน (734/0)
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
15 มิ.ย. 2559 : 11:06
00135 : เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์(68/0)
กกพ.มทบ.16
8 ม.ค. 2564 : 11:39 More Gallery....     เพิ่มรูปภาพใน Gallery    เพิ่มหมวดหมู่

????? ??
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ (สปสช.) ประจำปีงบประมาณ 2564
( 13/เม.ย./2564 )

-


????? ??
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มผู้สูงอายุ
( 13/เม.ย./2564 )

-


????? ??
วันที่สองของการรับสมัครเลือกตั้งฯ
( 13/เม.ย./2564 )

-


????? ??
รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรี
( 13/เม.ย./2564 )

-


????? ??
โครงการนิเทศงานและการตรวจติดตามการบริหารงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564
( 12/เม.ย./2564 )

-


????? ??
ประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง
( 12/เม.ย./2564 )

-


????? ??
ร่วมมอบของที่ระลึกให้ผู้บริหาร
( 12/เม.ย./2564 )

-


????? ??
ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับตำบลตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
( 12/เม.ย./2564 )

-


????? ??
การนำเสนอข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์
( 9/เม.ย./2564 )

-


????? ??
แถลงสถานการณ์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
( 9/เม.ย./2564 )

-


????? ??
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day
( 9/เม.ย./2564 )

-


????? ??
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำเดือน มกราคม 2564
( 8/เม.ย./2564 )

-

[Total 160 Gallery]


 
 
 ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th