เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (21 ก.พ. 2567)
ภาพข่าว

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ให้มีการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 50

ภาพกิจกรรมรวม