เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง (7 เม.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เวลา 17.40 น. คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) ได้ส่งมอบหีบบัตรเลือกตั้ง พร้อมอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง และแบบพิมพ์ในการเลือกตั้ง ให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ตรวจรับมอบ และรวมคะแนน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 40

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม