เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล (26 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 124

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม