เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมเพื่ออนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล CP ประจำปีงบประมาณ 2567 (28 มี.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายภานุวัฒน์ วงค์กา ประธานคณะอนุกรรมการ Long term care (LTC) (รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการ Long term care (LTC) ครั้งที่ 2/2567 โดยมี คณะอนุกรรมการ Long term care (LTC) เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงและอนุมัติแผนการดูแลรายบุคคล CP ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 116

ภาพกิจกรรมรวม