เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)

กฎหมาย - เทศบัญญัติ

กฎหมาย ระเบียบและเทศบัญญัติ(เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ)

 
๑. กฎหมาย ระเบียบ
 
๒. เทศบัญญัติ(เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ)
- เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ.2565 (PDF), (DOC)
 
๓. กฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
footer
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: bantamlocal511@gmail.com, saraban_05560106@dla.go.th
©2013 bantamlocal.go.th All rights reserved. Powered by Nophadon Thoumwong. E-mail: n_inuse@hotmail.com