เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก้เจ้าหน้าที่เทศบาล (3 เม.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำเดือน เมษายน 2567 เพื่อเตรียมการจัดการเลือกตั้ง สท.เขตที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) และกำหนดการจัดกิจกรรมต่างๆของเดือน เมษายน 2567 พร้อมมอบนโยบาย No Gift Policy ให้แก่ คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประกาศเจตนารมณ์ว่า “ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ทุกคน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่” เพื่อเสริมสร้างการทำงานอย่างโปร่งใส พร้อมทั้งได้จัดกิจกรรมขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์กร เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้กำหนดแนวปฏิบัติ Dos & Don’ts (สิ่งที่ควรกระทำ และ สิ่งที่ไม่ควรกระทำ) เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม โดยเน้นย้ำตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 92

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม