เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมเดินขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ “เย็นทั่วล้า มหาสงกรานต์กว๊านพะเยา“ ประจำปี 2567 (13 เม.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายจิรพงษ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ ร่วมเดินขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ “เย็นทั่วล้า มหาสงกรานต์กว๊านพะเยา“ ประจำปี 2567 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่า สืบสานประเพณีที่ดีงาม และส่งเสริม “วันแห่งครอบครัว” ประจำปี 2567 ณ ศาลหลักเมืองจังหวัดพะเยา ถึงข่วงวัฒนธรรมหน้าลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 24

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม