[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   

  
รายการ Gallery หลัก    

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ
( 16/ต.ค./2564 )

-


ประชุมคัดเลือกประธานและเลขานุการ คกก.ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ
( 16/ต.ค./2564 )

-


ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน ปี2565
( 16/ต.ค./2564 )

-


ลงพื้นที่สำรวจแหล่งกักเก็บน้ำของตำบลบ้านต๊ำ
( 16/ต.ค./2564 )

-


ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนฯ จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2565
( 16/ต.ค./2564 )

-


ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
( 16/ต.ค./2564 )

-


ประชุมแนวทางการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ต้นแบบ พร้อมแนวทางจัดทำแผน
( 6/ต.ค./2564 )

-


สสส.เข้าพบเพื่อเตรียมการศึกษาดูงาน
( 4/ต.ค./2564 )

-


ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564
( 23/ก.ย./2564 )

-


ประชาชนตำบลบ้านต๊ำเข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด - 19
( 23/ก.ย./2564 )

-


โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน เรียนดี ตำบลบ้านต๊ำ
( 23/ก.ย./2564 )

-


เทศบาลตำบลบ้านต๊ำรับมอบน้ำดื่มจาก “คลินิกเวชกรรมหมอทิพวรรณ”
( 22/ก.ย./2564 )

-


โครงการอบรมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปี 2564
( 22/ก.ย./2564 )

-


กิจกรรมชุมชนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ตามวิถีแห่งความพอเพียง
( 18/ก.ย./2564 )

-


ร่วมตรวจรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน ม.1
( 18/ก.ย./2564 )

-

กำลังแสดงหน้า : 1/17 -> [Total 250 Gallery]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.