เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมมอบของที่ระลึกนักพัฒนาชุมชน โอนย้ายไป เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (28 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวคำอวยพร พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับ นางสาวริญญา ชมภูชนะภัย ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ โอนย้ายไป ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ สังกัด กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 565

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม