เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
พิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 9 (19 ก.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วม พิธีแลกเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน และทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านต๊ำใน กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดย นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธี โดยมี พัฒนาการอำเภอเมืองพะเยา เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านต๊ำใน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 126

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม