เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ครั้งที่ 1/2565 (16 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการแปรญัตติ ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 324

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม