[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
23/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศระยะเวลาในการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565

-


23/ธ.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธฺ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านต๊ำ

-


29/พ.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

-


26/ต.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

-


9/ก.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

-


7/ก.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ (แบบ สด.38)

-


20/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่องการโอนงบประมาณรายข่ายประจำปี พ.ศ.2564

-


17/ส.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3104/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564

-


9/มิ.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล

-


8/มิ.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564

ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564


7/มิ.ย./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่อง ห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่ทำลายวัตถุระเบิดบริเวณสนามยิงปืนใหญ่บ้านห้วยบง

-


23/มี.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ

-


21/ก.พ./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ จำนวน 1 เบอร์

-


21/ก.พ./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขต 2 จำนวน 12 เบอร์

-


21/ก.พ./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เขต 1 จำนวน 14 เบอร์

-


19/ก.พ./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้้านต๊ำ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการในการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำและนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ

-


8/ก.พ./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564

-


5/ก.พ./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ

-


5/ก.พ./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ
-
5/ม.ค./2564 : ข่าวประชาสัมพันธ์
มาตรการ DMHT ป้องกนโควิด-19

ป้องกันโควิด-19กำลังแสดงหน้า : 1/4 ->
<< 1 2 3 4 >>
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.