เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 (12 มิ.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง ได้ออกหน่วยให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ศาลาเอนกประสงค์ หน้าวัดบ้านต๊ำพระแล หมู่ที่ 7

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 37

ภาพกิจกรรมรวม