เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิถีคนบ้านต๊ำ (6 มิ.ย. 2567)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการขยับกาย สบายชีวี ด้วยวิถีคนบ้านต๊ำ โดย นางประทัศนาพร กำจรเกียรติสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ส.ต.อ.สง่า เดชะบูรณ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นายวาทิต ฟักแก้ว นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ และนายพนมกฤตย์ พรหมวิชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน ร่วมเป็นเกียรติโครงการดังกล่าว จัดขึ้นโดย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ โดยมี อสม.ตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 10 , 13 เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 47

ภาพกิจกรรมรวม