เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมพิจารณากองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที (20 พ.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมพิจารณากองทุนเฝ้าระวังสุขภาพและกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ พร้อมด้วย นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ นายภาณุวัฒน์ วงศ์กา รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.1 – 13 ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 542

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม