เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน สิงหาคม 2565 (3 ส.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมหัวส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำเดือน สิงหาคม 2565 เพื่อปรึกษาหารือการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน และภารกิจต่างๆของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมทั้งแจ้งข้อราชการต่างๆของอำเภอและจังหวัด โดยมี คณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 363

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม