เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำประจำเดือนเมษายน 2566 (25 เม.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ประจำเดือน เมษายน 2566 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการต่างๆของอำเภอและจังหวัด โดยได้เน้นย้ำให้คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ทุกคนยึดถือแนวทางตามประมวลจริยธรรม และได้แจ้งแนวทางปฏิบัติ Dos & Don't ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ให้พนักงานเทศบาลเป็นแนวทางปฏิบัติในการประพฤติตนทางจริยธรรม ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 238

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม