เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในเขตพื้นที่อ.เมืองพะเยา (15 ก.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา (ครั้งที่ 13 ของจังหวัดพะเยา) ปีงบประมาณ 2565

โดย ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว โดยมี สาธารณสุขจังหวัดพะเยา สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ทีมหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดพะเยา ทีมหน่วยแพทย์หลัก ร.พ.พะเยา ทีมหน่วยแพทย์ร่วมรพ.สต.บ้านต๊ำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา สภ.เมืองพะเยา ตชด.32 เข้าร่วมกิจกรรม ณ จุดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. บ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา นอกจากนี้ได้ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน พร้อมมอบของเยี่ยมและสิ่งของให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติในพื้นที่บ้านต๊ำใน หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 191

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม