[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
5/ต.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4

-


13/ส.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานผลการประกาศผู้ชนะการจัดซืั้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 1 - 3

-


11/ส.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-


9/ส.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-


6/ส.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-


23/ก.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-


24/มิ.ย./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-


24/มิ.ย./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อน 5 ฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-


24/มิ.ย./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโตํะพับเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-


24/มิ.ย./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-


24/มิ.ย./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้บานเลื่อนกระจงสูง โดยวิธีเฉฑาะเจาะจง

-


24/มิ.ย./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 4 ฟุต พร้อมกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-


8/มิ.ย./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-


4/มิ.ย./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในงานกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-


24/พ.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก จำนวน 1 เครือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-


24/พ.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ All in one จำนวน 1 เครื่อง โด่ยวิธีเฉพาะเจาะจง

-


20/พ.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บต-6740 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-


13/พ.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-


13/พ.ค./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-


21/เม.ย./2564 : ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กค-6562 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

-กำลังแสดงหน้า : 1/5 ->
<< 1 2 3 4 5 >>
ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.