[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   
    

ค้นตามหมวด:   
  ค้นหาตามคำ:     จากส่วน       ดูทั้งหมด
24/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการ “อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่”

ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


19/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันช่วยเหลือฯ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


19/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะอนุกรรมการ Long term care : LTC “ศูนย์ฮอมฮักตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


17/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันช่วยเหลือฯ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


15/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (ห้องประชุมขุนต๊ำ)


15/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ครั้งที่ 3/2561

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


11/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
เทศบาลตำบลอุโมงค์ จ.ลำพูน ศึกษาดูงานประชาคมเอดส์ตำบลบ้านต๊ำ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


11/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการในการดูแลและบำรุงรักษาสถานีตรวจวัดน้ำ

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


10/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการรวมพลังจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ กับชีวิตบนวิถีแห่งความพอเพียง

ณ บริเวณสะพานบ้านท่าเรือ บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านต๊ำ


9/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
เตรียมงานโครงการรวมพลังจิตอาสา

ณ บริเวณสะพานบ้านท่าเรือ บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 13


9/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ธกส.สาขาบ้านต๋อม ส่งมอบบัตรสินเชื่อ ตามโครงการบัตรเกษตรสุขใจ

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


9/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
รับลงทะเบียนผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ตำบลบ้านต๊ำ)

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


9/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกลำไยบ้านต๊ำใน ม.9

มอบผลผลิตลำไยให้กับนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ


7/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2561

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


6/ส.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมชี้แจง “ศูนย์ฮอมฮักตำบลบ้านต๊ำ”

ณ ห้องประชุมจำปาทอง


31/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
มอบเงินอุดหนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำปี 2

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


26/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ 3/2561

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ


26/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ครั้งที่ 3/2561

ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ


26/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2561

วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ


25/ก.ค./2561 : ข่าวกิจกรรม
โครงการพัฒนาทักษะฝีมือ/ฝึกอาชีพ (ทำไม้กวาดดอกหญ้า)

วันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจำปาทองกำลังแสดงหน้า :<- 3/29 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6 E-mail: info@bantamlocal.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.
info@bantamlocal.go.th