[x] ปิดการแสดงผล
 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ
  •   

  
รายการ Gallery หลัก    

ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 2 , 5 , 6 , 9
( 3/ธ.ค./2564 )

-


กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
( 3/ธ.ค./2564 )

-


ประชุมสร้างความเข้าใจสัญญาเชิงรุก รถบัส รถนักเรียน ปลอดภัย
( 3/ธ.ค./2564 )

-


ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้พิการในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ
( 3/ธ.ค./2564 )

-


นายกเทศมนตรีลงพื้นที่ให้กำลังใจ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ
( 3/ธ.ค./2564 )

-


มอบเครื่องอุปโภคบริโภค และแพมเพิส ให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ
( 28/พ.ย./2564 )

-


ประชุมคณะกรรมการชมรมคนพิการตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ 2565
( 28/พ.ย./2564 )

-


อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้ง
( 28/พ.ย./2564 )

-


ประชุมชี้แจงโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
( 23/พ.ย./2564 )

-


ล้างทำความสะอาดป้องกันโรคมือเท้าปาก
( 21/พ.ย./2564 )

-


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ปากทางเข้าบ้านท่าเรือ ม.13
( 16/พ.ย./2564 )

-


มอบถุงยังชีพให้กับพนักงานจ้างเทศบาลที่กลับมากักตัวอยู่ที่บ้าน
( 16/พ.ย./2564 )

-


ประชุมมาตรการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา 2019
( 16/พ.ย./2564 )

-


มอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา วิทยาลัยฮอมพญ๋า วัดต๊ำม่อน
( 15/พ.ย./2564 )

-


กำจัดวัชพืชขวางทางลำน้ำอิง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๊ำ
( 15/พ.ย./2564 )

-

กำลังแสดงหน้า : 1/19 -> [Total 273 Gallery]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>ติดต่อ: สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เลขที่ 5 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

โทร. 0 5488 8345-6 โทรสาร. 0 5488 8345-6
E-mail: webmasterbantamlocal@gmail.com, 5560104@dla.go.th
Copyright@2013. All Rights Reserved.