เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (14 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อแจ้งสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของตำบลบ้านต๊ำ และปัจจัยที่ทำให้ผลตรวจโควิด 19 ไม่ถูกต้อง การลา การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจงานจ้าง และการตรวจงานจ้างโครงการต่างๆ โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนฯ ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 452

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม