เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
จัดเตรียมถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 (7 ม.ค. 2565)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 นำโดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ช่วยกันจัดเตรียมถุงยังชีพให้กับประชาชนในตำบลบ้านต๊ำที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 456

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม