เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนฯ(พ.ศ.2561 – 2565) (21 ก.พ. 2565)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดย นายจิรพงศ์ ใจลา ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ เพื่อพิจารณาการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม 8/2565 ในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม 8/2565

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 497

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม