เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ (8 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๊ำ อสม.ตำบลบ้านต๊ำ และประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม อำนวยความสะดวกให้ผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 109

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม