เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธ.ค. 2566 (7 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ และหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งข้อราชการ ระเบียบวิธีปฏิบัติ และกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 105

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม