เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2567 (16 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2567 โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม พร้อมด้วย รองประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นิติกร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านโป่งขาม หมู่ที่ 10 เข้าร่วมอบรม ณ อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 163

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม