เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย บ้านของ นางสาวกนกพร อ้อยบำรุง (17 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประธาน อสม. หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่ฯ ได้ร่วมกันทาสีบ้าน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับ นางสาวกนกพร อ้อยบำรุง บ้านเลขที่ 210 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 184

ภาพกิจกรรมรวม