เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
กิจกรรมการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 (9 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นางสาวกัลยาณี ห่านตระกูล หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ นายวาทิต ฟักแก้ว นิติกรชำนาญการ นางสาววารุณี กิจศรีพร นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางจุราภรณ์ ศรีวงศ์ นักทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมสันทนาการ ให้กับผู้สูงอายุ ณ วิทยาลัยฮอมผญ๋าตำบลบ้านต๊ำ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 120

ภาพกิจกรรมรวม