เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมหารือการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าว (15 พ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือการบริหารจัดการรถเกี่ยวข้าว โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านต๊ำ หมู่ที่ 1 - 13 ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 74

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม