เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ 2566 (29 ส.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้นายสายเปลี่ยน งามเมือง รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย นางณภัค สร้อยนาค ปลัดเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน และนักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เทศบาลตำบลบ้านต๊ำร่วมกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสของเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างอำเภอเมืองพะเยา นำโดย นายนิกร ยะกะจาย นายอำเภอเมืองพะเยา เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อสม. และจิตอาสา ตำบลบ้านต๊ำ ในด้านของกำลังแรงงานและวัสดุอุปกรณ์การซ่อมสร้างบ้าน จำนวน 1 หลัง นางโสภา วงค์กา บ้านเลขที่ 217 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง ทำให้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 152

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม