เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
อบรมโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2567 (9/1/67) (9 ม.ค. 2567)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้จัดอบรมโครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2567 โดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ นักพัฒนาชุมชน และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 เข้าร่วมอบรม ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 83

ภาพกิจกรรมรวม