เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดี 2566 (10 ก.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. งานการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำที่มีฐานะยากจน ขาดโอกาสทางการศึกษาให้รับทุนการศึกษาโดย นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการและมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนเรียนดีในเขตพื้นที่ตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 161

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม