เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
เทศบาลตำบลบ้านต๊ำบูรณาการด้านความปลอดภัยทางถนนร่วมกับฝ่ายปกครอง (12 เม.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ /ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.ทต.บ้านต๊ำ) มอบหมายให้ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิก อปพร. บูรณาการด้านความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ ฝ่ายปกครองท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผช,สว.แพทย์ประจำตำบล รพ.สต. อสม. จนท.ตำรวจตู้ยาม และจิตอาสา ตำบลบ้านต๊ำ ณ จุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ สี่แยกบ้านต๊ำน้ำล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้ สมาชิก อปพร. ได้เน้นย้ำให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์ได้สวมหมวกกันน็อคเพื่อความปลอดภัย

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 224

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม