เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการสานพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านต๊ำ (3 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลบ้านต๊ำ โดยมี คณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ตำบลบ้านต๊ำ ได้ร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดกิ่งไม้ ตัดหญ้า และเก็บขยะ สองข้างทาง ณ บ้านต๊ำพระแล ถึง บ้านต๊ำกลาง ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา พร้อมนี้ได้ร่วมพัฒนาสถานที่เพื่อจัดเตรียมประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำตำบลบ้านต๊ำ ซึ่งจะจัดในเดือนมิถุนายนนี้

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 497

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม