เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา (19 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว
ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 154