เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
โครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค (7 มิ.ย. 2565)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภค กิจกรรม อบรมสร้างการเรียนรู้ในการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ให้ความรู้ พ.ร.บ.การคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล นักทรัพยากรบุคคล และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจผู้เข้าอบรม โดยมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ และมูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมจำปาทอง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 492

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม