เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค มือ ปาก เท้า เปื่อย ศพด.ต๊ำพระแล (1 ธ.ค. 2566)
ภาพข่าว

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ มอบหมายให้ พ.จ.อ.วัชพล สมปาน หัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วย พนักงานจ้าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวม 4 นาย ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค มือ ปาก เท้า เปื่อย พร้อมติดตั้งถังดับเพลิง และซ่อมประตูอาคารเรียน เพื่อความปลอดภัยของอาคารสถานที่ เด็ก และบุคลากรทางการศึกษา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต๊ำพระแล (อาคารชั่วคราว) บ้านต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 97

ภาพกิจกรรมรวม