เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ (28 ธ.ค. 2564)
ภาพข่าว

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบรรจง อ้อยหอม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ (ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) เป็นประธานเปิดการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ โดย นายจิรพงศ์ ใจลา ที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ (นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ) พร้อมด้วย คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ เข้าร่วมประชุมเพื่อแจ้งการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ผ่านมา แจ้งรายรับ – รายจ่าย ประจำปี 2564 – ปัจจุบัน การรับสมัครสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบ้านต๊ำ ปีที่ 15/2565 และการดำเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนในปีต่อไป ณ ห้องประชุมขุนต๊ำ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 440

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม