เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ จ.พะเยา (Bantam Subdistrict Municipality)
:: ข่าวกิจกรรม / โครงการ ::
ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างศาลาโดมวัดต๊ำม่อน (15 มิ.ย. 2566)
ภาพข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นายจิรพงศ์ ใจลา นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๊ำ พร้อมด้วย ประธานสภา สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต๊ำ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน ตำบลบ้านต๊ำ ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีร่วมสร้างศาลาโดมวัดต๊ำม่อน โดย ท่านอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นประธานอุปถัมภ์ ณ วัดต๊ำม่อน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ผู้ประกาศ : admin || อ่าน : 166

ภาพกิจกรรมรวม
ภาพกิจกรรมรวม